ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

1

آرمان بختیاری

دانشیار

2

تیمور قادری

دانشیار

 

 

 


 

 

 


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند