گروه فرهنگ و زبان های باستانی

پیوند ها

هیچ موردی پیدا نشد.

گروه فرهنگ و زبانهای باستانی (Ancient Iranian and Languages, AICL) در سال 1344-1343در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران با نام زبان شناسی همگانی و زبانهای باستانی تاسیس شد. این گروه در سال 1371-1370 به دو گروه مستقل زبان شناسی همگانی و فرهنگ و زبانهای باستانی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تبدیل شد. تنها گروه فرهنگ و زبانهای باستانی که پس از انقلاب اسلامی به طور مستقل در دانشگاههای دولتی تاسیس شده و بیش از یک دهه از فعالیت آن می گذرد، گروه فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه بوعلی سینا همدان است.
ادامه »»

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند